top of page

Eesti Raudtee AS

Raudteetaristu omanik

Eesti Raudtee on raudteetaristu ettevõte, meie kliendid on nii kauba- kui ka reisijateveo raudtee-ettevõtjad. Läbi oma tegevuse aitame luua võimalused inimeste ja

kaupade liikuvusele, tööhõivele ja keskkonnasäästlikule transpordile. Eesti Raudtee visiooniks on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu-ettevõtjaks. Ettevõte arendab ja hoiab korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi. Meie ettevõttes töötab üle Eesti ligikaudu 670 töötajat, kellest 54% on mehed ja 46% naised. Meie juures on ainulaadne võimalus saada osa riikliku tähtsusega projektidest erinevates valdkondades.

Seotud erialad:

teedeehitus, kinnisvara korrashoid, transpordi- ja liikluskorraldus, robotitehnika

Lisainfo:

Eesti Raudtee AS
bottom of page