top of page

Eesti Raudtee AS

Raudteetaristu ettevõte, mille kliendid on nii reisijate kui ka kaubaveo raudtee-ettevõtjad

Eesti Raudtee on raudteetaristu ettevõte, meie kliendid on nii reisijate kui ka kaubaveo raudtee-ettevõtjad. Ettevõte arendab ja hoiab korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi. Eesti Raudtee visiooniks on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtjaks. Uudsete lahenduste väljatöötamiseks tehakse koostööd paljude ettevõtete, haridusasutuste ja teaduskeskustega ning oleme muutumas aina nüüdisaegsemaks IT-valdkonna teenuste integreerimisel. Oleme liikmed mitmes vastutustundlikku juhtimist edendavas organisatsioonis ja meile on omistatud 2019. aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Kuldmärgis ja 2023. aastal Pere- ja Töötajasõbraliku ettevõtte hõbemärgis. Meie juures on ainulaadne võimalus saada osa riikliku tähtsusega projektidest nagu raudteeliikluse elektrifitseerimine, taristu ohutustaseme tõstmine ja liiklusjuhtimise automatiseerimine. Meie ettevõttes töötab ligikaudu 700 töötajat üle Eesti.


Kust saada infot Eesti Raudtee AS praktikapakkumiste kohta?

Praktikale saab kandideerida läbi kodulehe www.evr.ee/tuletoole.Seotud erialad:

hoonete ehitus, teedeehitus, kinnisvara korrashoid, transport ja logistika, transpordi- ja liikluskorraldus, elektritehnika, raudteetransport

Lisainfo:

Eesti Raudtee AS
bottom of page