top of page

KARJÄÄRIPÄEV

Karjäärimess toob ühe katuse alla kokku nii inseneeriaõppest huvitatud gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased kui ka uudishimulikud tudengid. Üliõpilane võib messilt leida endale sobiva praktikakoha, gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased saavad heita esimese pilgu oma tulevastele tööandjatele ning Tallinna Tehnikakõrgkooli erialadele.

Messil osaleb ligikaudu 60 ettevõtet erinevatest inseneeriavaldkondadest - alustades arhitektuuribüroodest ja lõpetades logistikaettevõtetega. TTK õppimisvõimalustega tutvumiseks on gümnasistidele ja kutsekooli õpilastele messiga samal päeval 
töötoad ning majatuurid. Nendele on vajalik varasem registreerumine.
 

Kuigi mess on suunatud üliõpilastele, gümnasistidele, ning kutsekooli õpilastele, siis on oodatud on ka õpetajad, õppejõud ja muud huvilised.

KARJÄÄRIPÄEVA AJALUGU

2017

Inseneeria karjääripäev sai alguse aastal 2017 tänu projektile "100 sammu inseneerias". Inseneeria karjääripäev 2017 oli 100 sammu teekonnal 81. samm. Karjääripäeva peakorraldajateks olid Anneli Ramjalg ja Kati Kukk koos üliõpilastega, kes olid enamasti ehitus- või logistikainstituudist. Messil osales 22 ettevõtet. Tol aastal oli osalejaid umbes 400 kandis.

2018

2018. aastal viisid projekti endiselt edasi Anneli Ramjalg ja Kati Kukk koos üliõpilastega, kes olid enamasti ehitus- või logistikainstituudist. Messil osales 24 ettevõtet. Tol aastal oli osalejaid umbes 500 kandis.

2019

2019. aastal viisid projekti endiselt edasi Anneli Ramjalg ja Kati Kukk koos üliõpilastega, kes olid enamasti ehitus- või logistikainstituudist. Messil osales 24 ettevõtet. Tol aastal oli osalejaid umbes 450 kandis.

2022

Peale kaheaastast pausi võttis Anneli Ramjalg ühendust tootmise ja tootmiskorralduse üliõpilase Jaagup Abeliga, kes võttis ürituse korralduse enda peale ning pani kokku tiimi. Projektijuhi paremaks käeks sai rakendusarhitektuuri tudeng Karlote Lindvest. Tiim koosnes Tallinna Tehnikakõrgkooli Üliõpilasesinduse liikmetest ja aktiividest ning oli 10-pealine. Üritus toimus 1. märtsil 2022. Karjääripäeva raames toimunud konverentsi teemaks oli "Tiheda konkurentsiga turule sisenemine". Ürituse päeval toimusid veel ka orienteerumine, töötoad ning majatuurid. Messil osales 42 ettevõtet ning edasiõppimise võimalusi tutvustas 3 kõrgkooli. Tol aastal oli osalejaid umbes 600 kandis.

2023

2023. aastal juhtis kogu karjääripäeva tiimi rakendusarhitektuuri tudeng Karlote Lindvest. Projektijuhi abiks sai transpordi ja logistika tudeng Sigrit Sults. Tiim koosnes äsja sama aasta jaanuarikuus asutatud uue tudengiorganisatsiooni Tallinna Tehnikakõrgkooli Turundusklubi liikmetest ning oli 19-pealine. Üritus toimus 6. märtsil 2023. Karjääripäeva raames toimunud konverentsi teemaks oli "Kuidas olla tööturul silmapaistev ilma suurema töökogemuseta?". Ürituse päeval toimusid veel ka töötoad ning majatuurid. Messil osales 62 ettevõtet. Tol aastal oli osalejaid umbes 1000 kandis.

 

2023. aastal toodi kavasse ka uuendusena enne karjäärimessi aset leidnud eelseminarid, mis toimusid 27. veebruarist 1. märtsini ning olid suunatud eelkõige tudengitele. Eelseminaride eesmärgiks oli tuua põnevat vaheldust tavapärastele loengutele, avardades silmaringi huvitavate väliskülalistega.

bottom of page