top of page

Eesti Teadusagentuur

LTT populariseerimise tegevused

Eesti Teadusagentuur (ETAG) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Oleme partneriks teadlastele, teadus- ja haridusasutustele, ettevõtjatele ja riigile.

Seotud erialad:

rakendusarhitektuur, hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoid, transport ja logistika, transpordi- ja liikluskorraldus, ostu- ja hankekorraldus, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine, tootmine ja tootmiskorraldus, moetööstus, autotehnika, elektritehnika, masinaehitus, robotitehnika,
teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine, raudteetransport

Lisainfo:

Eesti Teadusagentuur
bottom of page