top of page

Elering AS

Sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus.


Eleringi tegevust reguleerivad elektrituruseadus ja maagaasiseadus. Elering loodi 27. jaanuaril 2010, mil toimus omandiline eraldumine Eesti Energia AS-ist. Gaasi ülekandevõrgu omanikuks sai Elering 2015. aastal. Kõik Eleringi aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile, kelle aktsionäri õigusi teostab Kliimaministeerium.


Elutähtsa teenuse osutajana on meie missiooniks hoida tuled põlemas ja toad soojad.


Meie kõige suuremaks varaks missiooni igapäevasel elluviimisel ja visiooni saavutamisel on meie inimesed ja nende teadmised ning oskused.


Toetame töö ja õppimise ühendamist ning innustame spetsialiste erialasele ja isiklikule arengule.


Kust saada infot Elering AS praktikapakkumiste kohta?

Praktika ja töö osas saab võtta ühendust värbaja Gretega.

grete.veeleid@elering.ee

+372 53544680

https://elering.ee/karjaarileht

Seotud erialad:

elektritehnika

Lisainfo:

Elering AS
bottom of page