top of page

Fermi Energia AS

Eesmärk on arendada võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor.

Fermi Energia eesmärk on arendada võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor. Alates 2019. aastast on Fermi Energia läbi viinud mitmeid uuringuid ja eeltöid, eesmärgiga alustada energiatootmist 2031. aastal.Selleks teeme tihedat koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete ja teadusasutustega, aitame koolitada tulevasi Eesti tuumaenergeetika eksperte ja tutvustame nii tuumaenergiat kui oma plaane ja tegevusi selle rakendamisel Eestis.


Kust saada infot Fermi Energia AS praktikapakkumiste kohta?

https://fermi.ee/tule/ või anetmarii.paumets@fermi.ee.

Seotud erialad:

hoonete ehitus, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine, tootmine ja tootmiskorraldus

Lisainfo:

Fermi Energia AS
bottom of page