top of page

KH Energia-Konsult AS

Elektriala ettevõte, tegeleme elektripaigaldiste projekteerimise, ehituse, käidu ja auditiga.

AS KH Energia-Konsult on elektriala ettevõte, tegeleme elektripaigaldiste projekteerimise, ehituse, käidu ja auditiga.


Kust saada infot KH Energia-Konsult AS praktikapakkumiste kohta?

Meiliaadressilt kristin.moldre@khenergia.ee.

Seotud erialad:

elektritehnika

Lisainfo:

KH Energia-Konsult AS
bottom of page