top of page

Maa-amet

Valitsusasutus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas

Maa-amet on valitsusasutus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas. Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.


Kust saada infot Maa-ameti praktikapakkumiste kohta?

Praktikale saab kandideerida läbi aadressi personal@maaamet.ee. Oleme paindlikud ja leiame praktika sooritamiseks võimaluse vastavalt kokkuleppele ja vajadusele. Sel aastal saab praktikat sooritada geodeesia ja aeromõõdistamise osakonnas.

Seotud erialad:

rakendusgeodeesia

Lisainfo:

Maa-amet
bottom of page