top of page

Reaalprojekt OÜ

Eesti üks suurimaid infrastruktuuri konsultatsiooniettevõtteid

Reaalprojekt OÜ on Eesti üks suurimaid infrastruktuuri konsultatsiooniettevõtteid. Oma teenuseid pakume kogu Eesti ulatuses, tugipunktid (mugavad kontorid) on Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Reaalprojekt on loonud oma teenuse pakkumiseks Skandinaavias ja Balimaades tütarettevõtted Lätis, Leedus ja Rootsis.


Meie põhitegevusalad on infrastruktuuri, sh teed, raudteed, sillad, elekter, side, maaparandus, vee- ja kanalisatsioonitrassid, projekteerimine ning geotehniliste ja geodeetiliste uuringute teostamine. Reaalprojekti tänane tuntuim/suurim objekt on Rail Baltic kiirraudtee projekteerimine Eestis. Oleme olnud juhtivpartner kogu Eesti ulatuses selle raudtee eelprojekti koostamisel. Täna oleme partnerid mitmete Rail Baltica ristete ehitusel tööprojektide koostamisel. Kust saada infot Reaalprojekt OÜ praktikapakkumiste kohta? Meiliaadressilt reaalprojekt@reaalprojekt.ee.

Seotud erialad:

teedeehitus, rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoid, transport ja logistika, transpordi- ja liikluskorraldus, elektritehnika, raudteetransport

Lisainfo:

Reaalprojekt OÜ
bottom of page