top of page

Viru Keemia Grupp AS

Eesti oma suurtööstus, mis tegeleb kogu põlevkivi töötlemise ahelas kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni

Viru Keemia Grupp on Eesti oma suurtööstus, mis tegeleb kogu põlevkivi töötlemise ahelas kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni. Kuigi meie peamine kirg kuulub praegu põlevkivi väärindamisele ning õli tootmisele, oleme aktiivselt arendamas ka muid arengusuundi. Arendame korraga mitut rohelist suurprojekti: kohapeal paberipuitu väärindav ning peaaegu 1 TWh taastuvenergiat tootev biotoodete tootmiskompleks, viiendiku Eesti plastijäätmeid ringlusesse suunav plastitehas ning tuule- ja päikesepargid. VKG-s toetatakse kõige julgemaid ideid ning viiakse ellu suuri projekte!


Kust saada infot Viru Keemia Grupp AS praktikapakkumiste kohta?

Kodulehelt https://www.vkg.ee/tule-praktikale/.

Seotud erialad:

rakendusgeodeesia, transport ja logistika, ostu- ja hankekorraldus, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine, autotehnika, elektritehnika, masinaehitus, ärijuhtimine

Lisainfo:

Viru Keemia Grupp AS
bottom of page